İnsan Kaynakları

Ata İnsan Kaynakları Vizyonu

Amacımızı ise Ata değerlerini benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak olarak belirtebiliriz.

Veri tabanımıza göndereceğiniz özgeçmişler daha sonra ortaya çıkabilecek açık pozisyonlar için işe alım uzmanlarımız tarafından değerlendirilmenizi sağlayacaktır.

Özgeçmişinizi istediğiniz tüm formatlarda gönderebilirsiniz

Etkili bir Özgeçmişte olması gereken ana başlıklar;

  • Kişisel Bilgiler
  • İletişim Bilgileri
  • İş ve Staj Bilgileri
  • Eğitim Bilgileri
  • Kurs / Sertifika Bilgileri
  • Yabancı Dil Bilgisi
  • Bilgisayar Bilgisi
  • Referanslar